Afscheid

Afscheid nemen, als je de tijd er voor krijgt wisselen rust en onrust elkaar af. Af en toe sta je stil om te zien waar je staat en stel je vragen in afwachting van . . . zeker als je kind bent. Onderstaande korte gedichtjes zijn daar een voorbeeld van.

Dag mam

Dag mam, rust nu maar zacht
voor jou, voor ons, te vroeg, te onverwacht.
Je gaat naar Vader, ja dan is het goed.
Dag mam, ‘t is dat het moet.

(Af)Tellen

een, twee, drie vier     mamma, ik ben hier
vijf, zes, zeven, acht   mamma, wacht!

acht, zeven, zes, vijf   mamma, ………..
vier, drie, twee, een    mamma, ‘k ben alleen

Het gaat vooruit!

iedere dag een stapje achteruit
verder weg van hier
iedere dag een stapje vooruit
dichter naar daar
iedere dag een stapje

Een ander briefje

veel plannen lagen klaar mijn liefje
ze gaan niet door,
God heeft een ander briefje