Een stapje verder

Na een afscheid moeten we de draad weer oppakken. De blik vooruit werpen terwijl het beeld achter nog scherp is. Met Gods hulp komen we een stapje verder. Een oude lijn loopt soms verras­send door.
Het volgende gedicht schets een Wever die de draad, een nieuwe,andere, weer oppakt, zijn werk afmakend tot een toekomstbeeld.

Een stapje verder

de Wever pakt een nieuwe draad
en weeft; een nieuwe lijn ontstaat
als onderdeel van het geheel
precies op haar bestemde deel
vult zij ‘t stramien
een beeld ontstaat;
ik ga het zien

kijk ik naar achter zie ik lijnen
gebroken, helder als van glas
kijk ik naar voren zie ik schijnen
het beeld, volmaakter dan het was

ik loop op uitgezette lijnen verder in het landschap
verleden, heden, toekomst: oneindige verwantschap