Wie zit er in mijn bootje

Achter me hangt een uitspraak van een bekende goeroe op het gebied van leiderschap die er op neer komt dat we liever in controll zijn dan effectief. Voorbeeld daarvan is dat je best een ijzeren zwemvest kunt maken onder de ISO normering.

Recent moest ik hieraan denken toen mijn vrouw de vuilcontainer van haar pas overleden moeder ongeleegd weer aantrof. Er hing een keurig voorbedrukt kaartje aan met de tekst: ‘Uw container is om de volgende reden blijven staan:’ en dan een kruisje bij: ‘u staat niet ingeschreven (Burgerzaken)’.

Haar leven lang, ze is 80 geworden, werd ze – tot aan haar sterven – bij haar naam genoemd en betaalde ze trouw alle reinigingsrechten die je maar kunt bedenken. Nu werd ze niet meer herkend omdat ze blijkbaar met de snelheid van het licht uitgeschreven was uit de gemeentelijke systemen. In controll of effectief? Ik kan er naast mijn ergernis (sublimeren maar!) de humor ook nog wel van inzien. Je ziet het voor je: de vuilnisauto pakt de container op en net voordat ie op de kop hangt meldt een geautomatiseerde stem dat er iets niet in de haak is. Dus wordt de container weer zorgvuldig teruggezet, komt de chauffeur uit de auto om het door hem ingevulde kaartje als een krans aan de container te hangen, staat in gedachten even stil bij het geheel, waarna hij zijn weg vervolgt. Er zijn slechtere vormen om iemands ‘overschot’ de laatste eer te bewijzen!

Eenmaal tot rust gekomen vraag ik me als systeemdenker af wat er mis is met het systeem dat de burger van zijn huisvuil verlost. En dan bedoel ik niet het geautomatiseerde systeem van de Rova, maar, zoals De Leeuw het omschreef als de verzameling van elementen / objecten, de omgeving en de in- en externe structuur. Hij beschrijft dat bij de besturing van een systeem de zogenaamde vijf voorwaarden voor een effectieve besturing een rol spelen. Eén daarvan is dat er goed model moet zijn van het bestuurde systeem. In dat model moet herkenbaar zijn dat er sprake is van verschillende situaties die het systeem moet aankunnen. Een andere voorwaarde is dat er voldoende stuurmaatregelen moeten zijn om verstoringen te kunnen corrigeren.

Je kunt je afvragen of bovenbeschreven ervaring heeft geleid tot het uit balans raken van het systeem. Aan de ene kant niet, de Rova is niet omgevallen en de gemeente Kampen – mijn dierbare geboortestad – bestaat ook nog steeds, maar als ik nu TROS-Radar eens bel voor de koude douche?

Klopt het systeemmodel nu niet of ontbreekt er een stuurmaatregel? Ik zal onze procesanalisten eens naar hun mening vragen, waarbij ik ze de visie van De Leeuw wil meegeven dat systemen opsplitsbaar zijn in deelsystemen. Volgens mij is het een kwestie van kijken, en vaak over de eigen aangelegde grenzen heen en zien wie er allemaal in je bootje zit. Waar ligt de systeemgrens en heb ik alle objecten – in dit geval subjecten – aan boord?

Als Hanzestad zou de gemeente Kampen beter moeten weten wie ze aan boord heeft !

Loof en gras, regen en droogte

Het is eigenlijk best vreemd dat je in een periode waarin veel gebeurd niets te schrijven hebt, tenminste zo lijkt het. Soms moet je voldoende afstand van iets hebben om het te kunnen verwoorden en soms ben je gewoon te moe. Mijn vrouw en ik vragen ons soms af of het nog gekker kan en de grens van wat je aankunt niet al lang bereikt is. Na het overlijden van mijn dierbare tante is in de afgelopen maanden ook mijn schoonmoeder overleden. Wat hebben we met elkaar gevochten voor haar leven, met name om een falende afstemming tussen een zieken- en verpleegtehuis te overbruggen. Wat zal ik er van zeggen; zij ruste in vrede en soms moet je niet alles willen weten toch?

Dus liggen er twee Yarden mappen in onze huiskamer en nog een heleboel andere papieren die samenhangen met belasting en erfenissen. Ons huis puilt uit van spulletjes uit beider nalatenschappen. U kent het wel: te mooi om weg te gooien en te lelijk om zelf te bewaren. De kringloop is een trouwe bondgenoot geworden; zij sust het geweten dat je iets van een dierbare weggooit.

Ook het gezin blijft volop in beweging: de een lijkt nu pas te gaan puberen, een ander kan geen arbeidszekerheid vinden, de volgende sluit zich frequent op in zijn kamer om de toegang tot een vervolgopleiding veilig te stellen en de laatste struikelt dagelijks over door anderen opgeworpen beperkingen en onbegrip; soms is de omgeving meer beperkt dan jezelf moet je maar denken.

En of het allemaal nog niet voldoende is rommelt het op het ouderlijk werk ook nog. Mijn vrouw heeft inmiddels haar dierbare baan verlaten omdat zij en de organisatie het niet met elkaar konden vinden en op mijn eigen werk heeft de baas het hazenpad gekozen omdat hij zich niet langer wil laten koeioneren door een interimmer die het allemaal beter weet.

Hoera voor het leven, maar mag het ietsje minder?

Zondags zijn we ook in toenemende mate mobiel. Het leven van de week drukt ook op de zondag zodat we er vaak even uit moeten en derhalve een naburige gemeente bezoeken. Ook het thuisgevoel binnen de eigen gemeenschap krijgt af en toe een knauw. Zes plaatsen in de kerk reserveren lijkt te veel; één plus begeleider moet toch voldoende zijn – alsof je een concert bezoekt!

En toch, wat houdt een mens overeind? Door bovenstaand geklaag – mag toch? – heen blijven we de lichtpunten zien. Licht afkomstig van Hem die de duisternis heeft overwonnen. Inmiddels is het Goede Vrijdag geweest en Pasen, en na een aanstaande Hemelvaart wordt het gelukkig weer Pinksteren. Mooi toch iets te mogen zien van een werkende Geest – zullen we weer eens zo’n mooi concert bezoeken dat de werking van de Geest weerspiegelt ?

Mijn vrouw is inmiddels als vrijwilliger begonnen bij Kuria, een hospice. Het is haar ding; zorgen voor mensen in de eindfase van hun leven. In haar zie ik inmiddels een van de vrouwen die bij een stervende Jezus waren; Hem niet willen loslaten Die jou vasthoudt. Zo kan het leven je op een pad zetten dat jezelf niet hebt gezocht, maar anderen voor je hebben gevonden.

Soms komen je eigen gemaakte plannen en verwachtingen niet uit, maar in uiteindelijke dankbaarheid ontdek je nieuwe wegen en bestemmingen. Ook op de weg daar naar toe mag je soms welverdiend uitrusten, zeggen we dan maar tegen onszelf, vooral als het om dingen gaat die een Ander voor je uitkiest.